likehar.hu

ÁSZF

 

Kattintson ide az ÁSZF letöltéséhez

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a honlapon található tájékoztatásokat és a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

 

Amennyiben kérdése, panasza van, vagy egyéni igényei merülnek fel, kérjük, hogy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot:

 

Cégnév: Likehair Kft.

Székhely: 4405 Nyíregyháza, Kállói út 90.

Az Eladó üzlete: Likehair salon&shop, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10-12.

Telefon: +36205214312

E-mail: likehair.hu@gmail.com

 

 1. Az ÁSZF hatálya. 2
 2. Az Eladó és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai 3

III.     A Szerződés létrejötte. 4

 1. Termékinformációk elérhetősége. 4
 2. Árak. 5
 3. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja. 5
 4. Szállítási információk. 6
 5. A Szerződéskötés technikai lépései - Megrendelés (vételi ajánlat elküldése) 7
 6. A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése. 7
 7. Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása. 7
 8. A Vásárló személyes adatainak megadása. 7
 9. A vásárló nyilatkozatai 7
 10. Megrendelés (vételi ajánlat) elküldése. 7
 11. A szerződéskötés technikai lépései - A megrendelés fogadása, elfogadása. 8
 12. A megrendelés visszaigazolása. 8
 13. A megrendelések feldolgozása. 8
 14. A szerződésszerű teljesítés követelményei 8
 15. Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról 9

VII.         Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok. 11

 1. Kellékszavatosság. 11
 2. Termékszavatosság. 14
 3. Jótállás. 14
 4. A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje. 18

VIII.       Panaszkezelés. 19

 1. Jogi igények érvényesítése – Online vitarendezés, Békéltető Testület, hatósági eljárás. 19
 2. Egyéb rendelkezések. 22
 3. Szerzői jogok. 22
 4. Magatartási kódex. 22
 5. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 22
 6. Adatkezelés. 22
 7. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás 23
 8. ÁSZF-re irányadó jog. 23

 

 

 

 I. Az ÁSZF hatálya

A likehair.hu domain néven üzemelő Webáruház szolgáltatását a weboldalon elhelyezett tájékoztatókban és az Általános szerződési feltételekben (ÁSZF) meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni.

A jelen ÁSZF az üzemeltetést végző Vállalkozás, (a továbbiakban: mint Eladó, mi), valamint a Webáruházban meghirdetett termékek vásárlója (a továbbiakban Vásárló, Ön) között, mint távollévők között létrejövő, elektronikus úton kötött szerződés feltételeit tartalmazza, a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza, ide értve a honlapon keresztül történő megrendelés leadására, szállítási és fizetési feltételekre, a szerződéskötésre, a Felek szerződésszerű teljesítésére, hibás teljesítés esetére, az elállási jogra vonatkozó feltételeit és tartalmazza továbbá mindazon fogyasztói tájékoztatást, amelyet az Eladó számára a vonatkozó jogszabályok előírnak.

Az Eladó a szolgáltatását Magyarországról nyújtja és Magyarország területén vállalja a megrendelt termékek kiszállítását.

Az ÁSZF a weboldalon való közzététel napján válik hatályossá.

A személyes adatok kezelésének feltételeiről szóló tájékoztatást – az EU Általános adatvédelmi rendeletében előírt tartalommal – a Webáruház külön menüpontjában letölthető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 1. ÁSZF-ben használatos fontosabb fogalmak

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

Felek: az Eladó és a Vásárló együtt;

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; egyes rendelkezések a fogyasztó jogaira és kötelezettségeire állapítanak meg szabályokat, ezért azokat a rendelkezéseket, amely kifejezetten a fogyasztóra vonatkoznak, kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlóra kell alkalmazni.

Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Eladó a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy az Eladó számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék vagy áru: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Vásárló: A Webáruházban meghirdetett termékek megvásárlását megrendelés útján kezdeményező személy;

Webáruház: olyan weboldal/honlap, amely elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt (termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít);

II. Az Eladó és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai

Az Eladó adatai:

Cégnév: Likehair Kft.

Székhely: 4405 Nyíregyháza, Kállói út 90.

Képviseletében eljár: Lukovics Imre

Az Eladó üzlete: Likehair salon&shop, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10-12.

Cégjegyzékszám: 15-09-085590

Adószám: 26512075-1-15

Nyilv. hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság

Bankszámlaszám: 11744003-24417912-00000000 (OTP BANK)

Ügyfélszolgálat: személyesen az üzlethelyiségben

Telefon: +36704083236

E-mail: likehair.hu@gmail.com

 

A Tárhely szolgáltató adatai

Cégnév: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 18-20. Fszt. 4.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@forweb.hu

 

Kiszállítást végző partenereink:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

e-mail: info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Telefon: +36 1 802 0265

Mobil: +36 20 890-0660

 

FoxPost Zrt.

Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.,

Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.,

Cégjegyzékszám: 10–10-020309 Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25034644-2-10,

Telefon: +36 1 999 0369,

E-mail: info@foxpost.hu

 

Pénzügyi szolgáltató partnereink

Bankkártyás fizetést biztosítja

A Barion Payment Zrt.

székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.,

nyilvántartási szám: 01-10-048552,

adószám: 25353192-2-43,

e-mail: hello@barion.com,

ügyféltájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/)

 

PAY PAL fizetést biztosítja:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Az adatkezelő levelezési címe: Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg

Cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B 118 349

A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételi lehetőség: https://www.paypal.com/hu/smarthelp/contact-us

E-mail cím: enquiry@paypal.com

III. A Szerződés létrejötte

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló abban az esetben kezdeményezhet megrendelést, ha az Általános szerződési feltételeket elfogadja. Az ÁSZF letölthető a weboldalunk ÁSZF menüjéből.

Weboldalunkon történő rendeléshez nem kell előzetesen regisztrálnia, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a kosár menüben kell megadnia a következő pontban ismertetett módon.

Kérjük, hogy megrendelése elküldése előtt szíveskedjen tájékozódni a fizetési és szállítási feltételekről, mivel a megrendelését csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha ezen feltételeket elfogadja.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. A vásárló szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton kötelesek vagyunk késedelem nélkül visszaigazolni.

A szerződés az Ön vételi ajánlatának Vállalkozásunk, mint Eladó által történő elfogadásával jön létre az ÁSZF-ben foglalt szerződéses feltételekkel, magyar nyelven.

A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban az elküldött megrendelésekre a vételi ajánlat elküldésének időpontjában érvényes ÁSZF az irányadó.

AZ ÁSZF a Webáruház e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható, egyebekben a megrendelés elfogadásáról szóló e-mailben is megküldjük.

1. Termékinformációk elérhetősége

A Webáruházban prémium minőségű hajápoló, hajformázó szerek megvásárlására van lehetőség.

A Webáruházban értékesített termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatást a termékeknél szereplő leírások tartalmazzák. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére.

Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük kattintson a „Kérdése van a termékről?” linkre, vagy az Eladó adatai között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Az Önnek tetsző termékeket pedig a kedvenceikhez adhatja, és böngészhet tovább anélkül, hogy újból rá kellene keresnie ugyanarra a termékre.

2. Árak

A Webáruházban feltüntetett vételárak, illetve egységárak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák és forintban értendők.

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett vételárak az egyéb felmerülő költségeket nem tartalmazzák. A termékek vételárán felül felmerülő valamennyi költséget a „kosár” menü tartalmazza (pl. szállítási költségek, fizetés teljesítéséhez kapcsolódóan felmerülő költségek). Külön csomagolási költséget nem számítunk fel.

Kupon kedvezmények igénybevétele:

 A Webáruház bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Kupon akciók esetén a vételárból történő kedvezmény érvényesítéséhez a kupon kódját az érvényességi idején belül be kell írni a kosár menü megfelelő mezőjébe.

Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon akcióra vonatkozó feltételek tartalmazzák.

Eljárás hibás ár feltüntetése esetén:

Amennyiben a tőlünk elvárható gondosság ellenére olyan árat tüntettünk fel a termék mellett, amely 0,- ft, vagy a kedvezmény mértékével csökkentett eredeti vételárhoz képest számított akciós ár hibás, vagy ha a termék ára annak általánosan elfogadott árától nagymértékben úgy tér el, hogy a termék nem akciós áron szerepel, ezekben az esetekben az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolása során felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben Ön ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a vételi ajánlata visszavonásának joga.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megrendelésének elfogadása esetén a megrendelésben feltüntetett eladási ár érvényes, abban az esetben is, ha időközben árváltozás történt.

3. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja

A Vásárló a termék(ek) vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket a 3.-4. pontokban foglaltaknak megfelelően teljesítheti.

 

Utánvéttel történő teljesítés: A termék árát az Ön által választott szállítási módot biztosító szolgáltatónál történő átvétel során kell kifizetni. Az utánvéttel történő fizetés költsége: 1490,- Forint. Amennyiben a megrendelt terméket üzlethelyiségünkben, személyesen kívánja átvenni, ebben az esetben Üzlethelyiségünkben, a megrendelt termék átvételekor, forintban fizetheti meg a termék vételárát, készpénzben, vagy bankkártyával, melyet nem terhel az utánvéthez kapcsolódó költség.

 

Előre utalással történő fizetés: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, az általunk kiküldött díjbekérő alapján banki átutalással előre kell megfizetnie a termék vételárát és a felmerült szállítási költséget. A pénzügyi teljesítés beérkezését követően azt visszaigazoljuk, és ekkor kerülhet a termék postázásra. Az előre utalás tekintetében külön költséget nem számítunk fel.

Online fizetés:

Barion

A Webáruházban történő vásárlás Önnek lehetősége van bankkártyája terhére online fizetést teljesíteni A Barion Payment Zrt. szolgáltató oldalán.

Bankkártyás fizetés esetén a kényelmes és biztonságos fizetést a BARION Payment Zrt. biztosítja, amely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, amely engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

Ön elfogadja, hogy a pénzügyi teljesítés igazolása érdekében továbbítjuk a tranzakció azonosításához szükséges adatokat a BARION ZRT. részére.

A bankkártyával történő fizetés esetén a felhasználót átirányítjuk a szolgáltató oldalára, kártya adatai és a pénzügyi tranzakció adatai az Eladó számára nem hozzáférhetők.

A bankkártyás fizetés választása semmilyen költséggel nem jár a felhasználóra nézve.

 

Paypal

A Webáruházban történő vásárlás Önnek lehetősége van PayPal számlája terhére online fizetést teljesíteni a PayPal szolgáltató oldalán.

A fizetéshez az Ön által választott szolgáltató felületére irányítjuk. A PayPal rendszer előnyösebb, ha rendelkezik ott megnyitott (vagy megnyitható) számlával (PayPal account). A PayPal gombra kattintva léphet tovább az online fizetéshez. Ekkor – perceken, kivételes esetben 1-2 órán belül - önnek kapnia kell egy emailt a megrendelése adataival. Amennyiben ez nem érkezik meg, kérjük, ellenőrizze a megadott email címét, illetve írjon nekünk ügyfélszolgálati elérhetőségünkre. A kiválasztott fizetési rendszerben kövesse az ott megjelenő utasításokat. A PayPal rendszerében történő fizetési mód választása során a vevő választhat, hogy bejelentkezik a saját PayPal fiókjába, vagy bankkáryával fizet. Sikeres fizetés után ismét kapnia kell egy visszaigazoló emailt. Amennyiben a fizetés bármilyen ok miatt sikertelen volt, az első emailben lévő link segítségével, három napon belül újra megpróbálhatja. Három napon túli, ki nem fizetett rendeléseket törli a rendszerünk, a megrendelését semmisnek tekintjük.

Az online fizetési fázisban már nincs lehetőség a megrendelése módosítására. Amennyiben mégis módosítani szeretne, akkor szakítsa meg a fizetési folyamatot, és állítson össze egy új megrendelést. Ha kifizetés után szeretne módosítani, kérjük a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot velünk.

A termék tulajdonjoga a vételár Vásárló által történő teljesítéséig az Eladót illeti.

4.                  Szállítási információk

Önnek a terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott szállítási címre, vagy átveheti azt a Foxpost Ön által kiválasztott csomagküldő automatájából. Lehetőség van a házhoz szállítás esetén 24H Expressz szolgáltatás igénybevételére, mely esetben a délelőtt 11 óráig leadott megrendelések 24 órán belül kiszállításra kerülnek.

Raktáron lévő termékek esetében a kiszállítás a megrendelés visszaigazolásától számított 1-4 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 3-15 munkanap.

Amennyiben a Foxpost szolgáltató csomagpontját választja, akkor az Ön által választott csomagpontra történő beérkezést követően a szolgáltató tájékoztatást küld a csomag érkezéséről az Ön e-mail címére.

A megrendelt termékeket személyesen is átveheti üzlethelyiségünkben.

Szállítási díj:

Üzlethelyiségünkben, személyesen történő átvétel esetén szállítási díj: 0,- Ft

A házhoz szállítás díja: 1650,-  Ft

Házhoz szállítás díja 24H Expressz szolgáltatás választása esetén: 2990,- Ft

Foxpost csomagküldő automatába történő kézbesítés díja: 950,- Ft

Szállítással kapcsolatos reklamációk:

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Amennyiben az átadás-átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. Kérjük, hogy a szállítási reklamációjáról szóló jegyzőkönyvet küldje meg számunkra.

Weboldalunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az Eladó ügyfélszolgálati adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

IV. A Szerződéskötés technikai lépései - Megrendelés (vételi ajánlat elküldése)

5. A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése

Az általunk értékesített termékeket termékkategóriánként lehet böngészni, illetve lehetőség van arra, hogy a vásárló nemére, fejbőr típusára és hajtípusára ajánlott termékekre keressünk.

Az Ön által kiválasztott terméket a kiválasztott mennyiségben a „kosárba teszem” felirattal és piktogrammal ellátott gomb segítségével helyezheti a vásárlói kosárba, lehetővé téve a megvásárolni kívánt mennyiség megadását és vásárlói kosárba helyezését. A kosár tartalmának megtekintésére a Weboldal jobb felső sarkában elhelyezett ikonra történő kattintással van lehetőség.

A „kosárba teszem” gombra kattintva a termék kosárba kerülését a képernyőn megjelenő felirat igazolja. Ön ezt követően nyugodtan folytathatja a böngészést, vagy a „kosárhoz” gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát és befejezheti a megrendelést.

A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

6. Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása

A termék kiválasztását követően a „Kosár” gombra kattintással megjelenik a személyes adatok megadására szolgáló űrlap, itt választhatja ki a szállítási és fizetési feltételek közül az Önnek tetsző módot.

7. A Vásárló személyes adatainak megadása

A Vásárló szállítási és számlázási adatainak, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatainak megadása elengedhetetlen a szerződéskötéshez, ezért minden mezőt szükséges megfelelően, pontosan kitölteni.

8. A vásárló nyilatkozatai

Tekintettel arra, hogy a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, az Eladó erre vonatkozóan egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül az adatbeviteli mezők alatt adja meg az erre vonatkozó tájékoztatást.

A Vásárló az Eladó által megjelenített tájékoztatás előtt elhelyezett jelölő négyzet kipipálásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

9. Megrendelés (vételi ajánlat) elküldése

A szerződéses feltételek elfogadása és a megrendelés elküldésével felmerülő fizetési kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozat megtételét követően a „MEGRENDELÉS LEADÁSA” gombot megnyomva elküldheti a megrendelését.

A Megrendelés leadása gomb megnyomásával a Vásárlót fizetési kötelezettség terheli, melynek teljesítését a megrendeléskor választott módon köteles végrehajtani.

V.A szerződéskötés technikai lépései - A megrendelés fogadása, elfogadása

10.A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés elküldésekor a képernyőn azonnali üzenetként megjelenik egy tájékoztatás arról, hogy technikailag sikeresen megvalósult a megrendelés elküldése. A Vásárló által megadott e-mail címére 48 órán belül küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Amennyiben a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem kap a megrendelése (vételi ajánlata) fogadásáról e-mailt, Ön az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A megadott telefonszámon a megrendelés teljesítésének visszaigazolásához további megerősítést kérhetünk annak igazolására, hogy a megrendelést valóban a megrendelőlap kitöltője kérelmezte.

11. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfő/ péntek történik 8.00-16.00 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül feldolgozásra.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztatjuk a megrendelés (vételi ajánlata) elutasításáról vagy elfogadásáról.

Az Ön megrendelésének elutasítása esetén nem jön létre a Felek között szerződés.

Az Ön által elküldött megrendelés elfogadásával a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által elküldött – a megrendelés elfogadásáról szóló – e-mail az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A Felek között létrejött szerződéssel kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

12. A szerződésszerű teljesítés követelményei

 

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy az Eladó részéről történő teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Fenti követelmények teljesülése mellett továbbá – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
 • meg kell felelnie az Eladó által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

VI. Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról

 

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26). Korm. rendelet 20.§ rendelkezései értelmében Önt a szerződés megkötésétől az alábbiak szerint illeti meg a szerződéstől indokolás nélkül való elállás joga.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

A fenti határidő

 • a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 • több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; 

 

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére Ön tett ajánlatot, a szerződés megkötése előtt Önt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Amennyiben él elállási jogával, úgy ezt egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni velünk. Nyilatkozatát választása szerint (pl. postán, vagy e-mailen) juttathatja el számunkra, ebből a célból felhasználhatja a Webáruházban letölthető elállási nyilatkozat mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállási nyilatkozat megérkezését követően elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek az elállás tudomásul vételét és haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. a szállítás díját is). Ez alól kivétel, ha Ön olyan kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

Elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kérjük visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszaküldés költsége Önt terheli.

 

A visszafizetési kötelezettség kapcsán mindaddig visszatarthatjuk az Önnek visszajáró összeget, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg a termék visszaküldéséről az Ön hitelt érdemlő igazolását nem kaptuk meg. A két időpont közötti eltérés esetén a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegyük.

Az Önnek visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kivételek az elállási jog alól:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály 29. §-a értelmében, nem illeti meg az elállás joga az alábbi esetekben:

 1. a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Eladó által nem befolyásolható, és az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó az Ön kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, mely nem érinti az Ön által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékre kiterjedő elállási jogot;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elálláshoz fűződő jogát.

 

VII.Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok

 

A 45/2014. (II.26.) Korm rendelet 11.§ (1) bekezdés m)-n) bekezdéseiben foglaltak alapján, a jelen fejezetben tájékoztatjuk Önt a hibás teljesítésre vonatkozó, fogyasztót megillető kellék- és termékszavatossági jogokról, illetve a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről.

 

A Polgári törvénykönyv hibás teljesítésre vonatkozó szabályait a 373/2021. Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni, mely meghatározza a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályait, ideértve a szerződésszerű teljesítést, a hibás teljesítést és a kellékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó különös szabályokat.

 

Hibás teljesítés: ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A 373/2021. Korm. rendelet értelmében az áru adásvételére vonatkozó szerződés tekintetében az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

13. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijaví
partner
©2018 likehair.hu
powered byForweb - Webáruház készítés